top of page

WePlog, een wapen tegen zwerfvuil

Zwerfvuil scoort altijd hoog op de lijst van grootste ergernissen. Wij Wegspotters worden er maar al te vaak mee geconfronteerd. Lokale besturen doen nochtans enorme inspanningen om dit probleem aan te pakken. Volgens een rapport van OVAM* werd het totaal aan opgehaald zwerfvuil in Vlaanderen in 2017 geschat op 17.984 ton. Dit is gemiddeld 2,76 kilogram per inwoner. Dit komt overeen met een beleidskost van € 92.298.248 of ruim € 14 per inwoner! Dit is een zware jaarlijkse kost.


Think global, act local

De bewustwording rond dit thema is sindsdien gelukkig toegenomen. Veel mensen gaan zelfs het heft (van de afvalgrijpers) in eigen handen nemen. Heel veel mooie initiatieven worden op touw gezet en nieuwe trends komen overgewaaid, zoals ‘ploggen’, rond 2016 ontstaan in Zweden. 'Ploggen' is een samentrekking van ‘Plocka upp’ (Zweeds voor ‘oprapen’) en ‘joggen’: het oprapen van zwerfvuil tijdens het wandelen/joggen.


Zulke burgerinitiatieven, die groeien vanuit bezorgdheid over vervuiling, worden vaak opgepikt en ondersteund door gemeenten. Zo werd Mooimakers in het leven geroepen: steden en gemeenten en intercommunales organiseren regelmatig acties rond het ploggen en geven materiaal (zakken, grijptangen, handschoenen) ter beschikking aan de vrijwilligers. Er zijn ook internationale evenementen zoals World Clean Up Day.


Ploggen maakt de bevolking meer bewust van het zwerfvuil probleem: het is meer confronterend uw buur het zwerfvuil te zien opruimen dan de gemeentewerker. De jeugd is ook vaker en vaker vrijwilliger (scouts, scholen), en die betrokkenheid en sensibilisering van jong af is zeker een goede zaak. Hopelijk brengt dit de nodige mentaliteitswijziging teweeg om het zwerfvuilprobleem op te lossen.

Meten is weten

Om deze beweging in goede banen leiden, is er nood aan coördinatie. Een van de platformen die dit mogelijk maakt, is de gratis smartphone-applicatie WePlog. Na inloggen toont de app je locatie en een kaart van je omgeving, met alle straten en – ook trage – wegen. Wanneer een baantje rood is ingekleurd, betekent dit dat hier niet recent geplogd werd, en hier mogelijk meer zwerfvuil te rapen valt dan in de recent afgevinkte groene wegen. Zo kan je je poging om te wereld een mooiere plek te maken, efficiënter plannen!

Tijdens het ploggen, logt de app je route, en zal de kaart zich in real time updaten. Zo zijn andere ploggers direct op de hoogte, en kan die zijn route hierop afstemmen. Je kan de vergelijking maken met de app Waze voor autonavigatie. WePlog zal de gebruiker aanduiden waar het nodig is te gaan ploggen, zoals een automobilist met Waze zal weten waar er een file is. De gebruiker van beide apps kan zijn route aanpassen, maar is niet verplicht.

Achteraf kan je via de app doorgeven hoeveel zwerfvuil je geruimd hebt, en hoe proper of vuil de route er bij lag. Daarnaast kan je via de app ook andere problemen (zoals sluikstort) melden aan de gemeentedienst, met exacte gps-locatie en foto. Zo kan je de gemeente ook aangeven waar je de bijeengeplogde vuilzak ter ophaling achterliet.

Al deze gegevens worden verzameld, want meten is weten: na verloop van tijd zal deze data een beter inzicht geven in het probleem, en leiden tot een gerichtere oplossing.


Samen tegen zwerfvuil

De applicatie zet daarbij ook in op het wij-gevoel: gebruikers voelen zich lid van een community. Via Facebook en Instagram staat iedereen met elkaar in contact, en ervaringen, resultaten en foto’s worden gretig gedeeld. Er is ook een spelelement aan toegevoegd: je kan punten verdienen op basis van hoeveelheid verzameld zwerfvuil en afgelegde afstand. Sinds de oprichting eind december 2019 zijn de resultaten veelbelovend: op acht maanden tijd zijn er in Vlaanderen al meer dan 1.300 gebruikers. Per maand wordt er ongeveer 3.000 km aan wegen opgeruimd en geregistreerd via WePlog.


Focus op trage wegen

Om specifiek voor jouw trage wegen gegevens te kunnen verzamelen, is het sinds oktober mogelijk om je aan te sluiten bij de groep Trage Wegen! Hierop inschrijven kan door een e-mail te sturen naar info@weplog.be met vermelding “ook ik maak de trage wegen proper”. Zo zullen we bij Trage Wegen vzw regelmatig geïnformeerd worden van jullie verzamelde gegevens en resultaten wat zwerfvuil langs trage wegen betreft. Dit zal ons helpen om gemeenten te adviseren bij de inrichting en het onderhoud van trage wegen, om samen te streven naar één doel: de trage wegen permanent zwerfvuil-vrij houden!


Om de app te gebruiken (als aanvulling op de MobiMelder-app uiteraard, niet ter vervanging), surf je naar www.weplog.be!

Comments


RECENT
bottom of page