top of page

Screening tragewegenplannen: op zoek naar kansen voor versterking van het tragewegennetwerk.

Trage Wegen vzw en de drie Oost-Vlaamse Regionale Landschappen hielden de voorbije maanden de tragewegenplannen van de Oost-Vlaamse lokale besturen tegen het licht. Een interessante oefening!

In Oost-Vlaanderen worden immers al meer dan 15 jaar dergelijke tragewegenplannen opgemaakt. Die plannen bevatten concrete voorstellen en ingrepen voor het herwaarderen en creëren van trage verbindingen. Het gevolg: de voorbije jaren werden over heel de provincie gericht wegjes terug opengemaakt voor wandelaars en fietsers.

Waar de plannen grondige actualisatie verdienen namen we contact op met de Oost-Vlaamse lokale besturen om extra in te zetten op realisaties in de nabije toekomst.


Het beoogd resultaat? Ontzorging van de lokale besturen

De provincie subsidieert de inzet van een medewerker van een regionaal landschap of van Trage Wegen om actief de uitvoering van het tragewegenplan te ondersteunen. Als het lokaal bestuur deze subsidie aanvraagt, dan kunnen deze medewerkers bijstaan in het opmaken van uitvoeringsplannen en bij het onderhandelen op het terrein.

Die aanpak werpt in elk geval vruchten af. Een mooi aantal lokale besturen gaat in op het aanbod en zet ook de komende jaren in op het heropenen van trage wegen, het plaatsen van naamborden of het opmaken van een tragewegenkaart.


Foto's: voor en na. Lokale besturen ondersteunen bij het uitvoeren van de plannen werkt. In 2019 werd de kerkweg door het Prieelshof in Oordegem (Lede) heropend. Het wegje werd als prioritair beschouwd als onderdeel van een trage verbinding van en naar het centrum van de deelgemeente. Een vervolg op dit project staat na vele inspanningen intussen in de steigers.コメント


RECENT
bottom of page