top of page

Oosterzele zoekt wegspotters!

Oosterzele is met rasse schreden haar trage wegen aan het opwaarderen:


> Sinds enkele jaren beschikt de gemeente over een tragewegenplan;

> Twee jaar geleden werd samen met de lokale werkgroep Trage Wegen Oosterzele een lang verwaarloosde historische weg heropend, de Sint-Agathawegel;


> Begin dit jaar werd de tragewegenkaart voorgesteld in samenwerking met Trage Wegen vzw, een toeristische voltreffer en een ideale timing midden in de coronacrisis;


> En als voorlopig hoogtepunt stapt de gemeente nu in het Wegspotters-project, om de inspanningen van afgelopen jaren te verzilveren, en het behoud en goede onderhoud van het tragewegennetwerk te verzekeren!


In de komende maand (3e week van maart) zullen we een digitaal infomoment organiseren voor iedereen die geïnteresseerd en eventueel kandidaat-wegspotter is in Oosterzele. Contacteer daarvoor Filiep.VanGrembergen@oosterzele.be of vincent.vanheghe@tragewegen.be.


En dat is nog niet alles: er is ook een klimaatmedewerker van SOLVA aangesteld om te kijken welke trage wegen opgewaardeerd kunnen worden, door het biodivers inzaaien van bermen of perceelsranden, in samenwerking met landbouwers en het Regionaal Landschap. Suggesties of geschikte locaties zijn zeer welkom en mogen naar caroline.vlaeminck@so-lva.be gestuurd worden.


Hieronder geven we nog graag een impressie van het mooie trage netwerk in Oosterzele:

© Caroline Vlaeminck en Vincent Van Heghe

RECENT
bottom of page